Vides skola

                                           Vides skola 1.klase

     Pēcpusdienas nodarbībās 1. klases skolēniem bija iespēja darboties Vides skolā.

     Skolēni visu gadu garumā nodarbībās centās izprast dienas un nakts miju, gadalaiku maiņu un ar to saistītās pārmaiņas. Kopā veicām rudens, ziemas un pavasara vērojumus. Skolēni dabā novēroja dažādas skaņas, novēroja un salīdzināja kokus, krūmus un lakstaugus, vēroja gājputnu atgriešanos. Skolēni ar interesi devās dabā un veica pētījumus, pēc tam klasē notika diskusija par redzēto. Dabā viss ļoti mainās, jo to ietekmē dažādi faktori, ir svarīgi to saprast. Skolēni tika rosināti izteikt savu viedokli, analizēt dzirdēto un secināt.

     Šajās nodarbībās skolēni veica dažādus eksperimentus ar dažādām vielām. Interesantākais eksperiments bija "Vulkāns" un ziedošās puķes ūdenī.Vides skola 1 (Anita).jpg

     Katrā  gadalaikā veicām laika novērojumus un arī kādas ir katra gadalaika tipiskākās pazīmes.

     Skatījāmies dažādas izzinošas filmas par putniem, dzīvniekiem un kukaiņiem. Vērojām viņu dzīvi, pielāgošanos apstākļiem un izdzīvošanu ziemas periodā.

     Iepazinām dažādus putnus, klausījāmies viņu dziesmas. 

 Vides skola 2 (Anita).jpg

     Mācījāmies orientēties pie skolas pēc neliela apraksta. Tika veikti dažādi pētījumi ar ūdeni un ledu. Pētījām, kas ir skaņa un gaisma. 

Vides skola 3 (Anita).jpg

Pavasarī un rudenī pētījām augu valsti pie skolas.

Dažās nodarbībās skatījāmies un pētījām dažādus attēlus no  enciklopēdijām.

Vides skola 4 (Anita).jpg

 

                                                                                             Skolotāja Anita Indriksone

 

                                              Vides skola 2.-4 klase

     Skolēni visu gadu garumā nodarbībās centās izprast dienas un nakts miju, gadalaiku maiņu un ar to saistītās pārmaiņas. Kopā veicām rudens, ziemas un pavasara vērojumus. Skolēni dabā novēroja dažādas skaņas, novēroja un salīdzināja kokus, krūmus un lakstaugus, vēroja gājputnu atgriešanos. Skolēni ar interesi devās dabā un veica pētījumus, pēc tam klasē notika diskusija par redzēto. Dabā viss ļoti mainās, jo to ietekmē dažādi faktori, ir svarīgi to saprast. Skolēni tika rosināti izteikt savu viedokli, analizēt dzirdēto un secināt.        Vides skola 6 (Gita).jpgVides skola 5 (Gita).jpg

 

Skolotāja Gita Kļaviņa