Talsu sākumskola dibināta 1992.gada 1.septembrī, kad jaunuzceltā bērnudārza telpas ir nenoslogotas, bet Talsu 1.vidusskolas telpas pārpildītas. Pilsētas Dome pieņem lēmumu izveidot Talsu sākumskolu kā atsevišķu skolu Akmeņu ielā 8, bet Talsu 1.vidusskolā mācības notiek no 5.-12.klasei. Par jaunās skolas direktori kļūst Rita Rosa.

       Talsu sākumskolas ēka tika pielāgota skolnieku vajadzībām. Skolnieku skaits sniedzies pāri 300, kā arī krities līdz 150, tāpēc skola veikusi izmaiņas izglītības programmā. Ar 2010. gadu skola atver 5. un 6.klases. 

      Kopš 2012.gada Talsu sākumkola atrodas vienā ēkā ar Talsu Valsts ģimnāziju Brīvības ielā 29.