Teicamnieku saldējums

Teicamnieku saldējums.jpg

Katru gadu 4.-6. klašu skolēni, kuru sekmes 1. semestrī ir bijušas augstākas par 8 ballēm dodas pie skolas direktores uz "TEICAMNIEKU SALDĒJUMU".