Sports

     Nodarbībās skolēniem ir iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs. Tās nostiprina bērna veselību un veicina viņu fizisko un garīgo spēju attīstību. Skolēni nodarbību laikā apguva rotaļu un dažādu sporta veidu vingrojumus. Skolēni ieguva zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, kā arī par drošības noteikumiem sportojot. Nodarbību laikā skolēni izpildīja vingrojumus individuāli, kā pāros, kā grupā, sadarbojās rotaļās un dažādās spēlēs. Zēniem ļoti patīk spēlēt bumbu - futbols ir viens no iemīļotākajiem sporta veidiem. Pozitīva un aktīva attieksme veicina skolēnos interesi par sportu un sporta notikumiem.