Skolas vecāku padome

2017./2018.m.g.

 1.a  - Evita Kazaka

 1. b  - Indra Apfelbauma, Augusta Kugelāne

 

 2.a  - Inga Romaško, Diāna Dzelzkalēja

 2.b  - Gunita Ķēniņa

 

 3.a  - Elita Kauliņa

 3.b - Evija Imuna -Veide

 

 4.a  - Jana Zunde

 4.b  - Marita Ģierte

 4.c  - Aiva Daukša

 

 5.a  - Marita Ģierte

 5.b  - Ilona Talente

5.c -

 

6.a  -

6.b  -