Noteikumi, nolikumi

  • Skolas iekšējās kārtības noteikumi (apstiprināts 11.10.2016.)

Iekšējie kārtības noteikumi

  •  Skolas iekšējās kārtības noteikumi par nepiederošu personu uzturēšanos Talsu sākumskolā

Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Talsu sākumskolā.jpg

  • Talsu sākumskolas mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība (apstiprināts 12.09.2016.).

Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

 

  • Apstiprinātais mācību literatūras saraksts (apstiprināts 2016. gada 13. aprīlī) 

Macibu-literatūras-saraksts-2016.docx