• Izglītības iestādes akreditācijas lapas

Nr. 11804

Nr. 2646

Nr. 7357

Nr.7358

Nr. 7360

Nr. 10366

Nr. V- 8650

  • Skolas iekšējās kārtības noteikumi (apstiprināts 11.10.2016.)

Iekšējie kārtības noteikumi

  •  Skolas iekšējās kārtības noteikumi par nepiederošu personu uzturēšanos Talsu sākumskolā

Skolēnu vecāku un citu nepiederošu personu uzturēšanās kārtība Talsu sākumskolā.jpg

  • Talsu sākumskolas mācību sasniegumu vērtēšanas (apstiprināts 7.06.2018.).  

 Vērtēšanas kārtība

  • Apstiprinātais mācību literatūras saraksts (apstiprināts 2018. gada 13. aprīlī) 

Mācību literatūras saraksts 2018./2019.m.g.