Robotika

     Nodarbībās skolēni risināja dažādus loģikas uzdevumus, rēķināja nestandarta uzdevumus - "Cietos riekstus", kompasa un krustvārda mīklas. Skolēni spēlēja dažādas matemātiskās spēles, jo matemātikas mācīšanos padara interesantāku un aizraujošāku, un katrs skolēns var strādāt individuāli. Galda spēles, savukārt, trenē skolēnus domāt gan matemātiski, gan loģiski.      Skolēni darbojās arī praktiski - skolas apkārtnē centās saskatīt ģeometriskās figūras, mēģināja gan ar acu mēru, gan ar soļiem noteikt dažādus garumus. Praktiski darbojās ar spēli ''pulkstenis''. Zēniem ļoti patika veidot darbus no konstruktora. Iegūtās zināšanas skolēni var izmantot matemātikas stundās.   

     Skolēni šī mācību gada laikā vispusīgi un harmoniski ir pilnveidojuši savu personību. Attīstījuši radošo izpausmi.

     Pēc konkrēta parauga prot konstruēt Lego robotu. Izprot zobrata kustību elementus. Ir iemaņas Lego robotu programmēšanas pamatos. Spēj konstruēt savu - radošo Lego darbu, ieprogrammēt vienkāršas kustības.