Prātnieks

     Nodarbībās skolēni risināja dažādus loģikas uzdevumus, rēķināja nestandarta uzdevumus - "Cietos riekstus", kompasa un krustvārda mīklas. Skolēni spēlēja dažādas matemātiskās spēles, jo matemātikas mācīšanos padara interesantāku un aizraujošāku, un katrs skolēns var strādāt individuāli. Galda spēles, savukārt, trenē skolēnus domāt gan matemātiski, gan loģiski. Nodarbībās skolēni darbojās arī praktiski - skolas apkārtnē centās saskatīt ģeometriskās figūras, mēģināja gan ar acu mēru, gan ar soļiem noteikt dažādus garumus. Praktiski darbojās ar spēli ''pulkstenis''. Zēniem ļoti patika veidot darbus no konstruktora. Iegūtās zināšanas skolēni var izmantot matemātikas stundās.   

     Skolēni ir veiksmīgi apguvuši un izprot loģikas pamatprincipus.  Pazīst ģeometriskās figūras, spēj pēc parauga salikt zīmējumu izmantojot dotās figūras. Veic radošos darbus. Izprot un pielieto virzienu norādes caur loģikas interaktīvajām spēlēm. Prot salīdzināt, atrast atšķirības. Precīzi izsaka uzdevumu, precīzi izpilda pēc norādēm. Ir ieskats programmā “Molberts” – spēj veidot zīmējumu ar ģeometrijas elementiem.

    Pilnveidotas galvas rēķinu prasmes izmantojot interneta vietnes – www.miksike.lv, www.cirkulis.lv.