Raimonda Belicka - direktore, matemātikas skolotāja

Iveta Kālberga - direktores vietniece izglītības jomā, dabaszinību skolotāja

Jana Damberga  - direktores vietniece ārpusklases jomā, Latvijas un pasaules vēstures, sociālo zinību skolotāja

Dina Alkšbirze - sākumskolas, angļu valodas skolotāja

Zane Apsīte - mūzikas skolotāja

Jānis Bērziņš - mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Ligija Bieriņa  - matemātikas skolotāja

Baiba Burkhardte  - vācu vlodas skolotāja

Laila Gedrovica - sākumskolas, angļu valodas skolotāja

Inese Grīnberga  - sākumskolas, matemātikas skolotāja

Sandra Iesalniece  - mūzikas, kristīgās ētikas skolotāja

Anita Indriksone  - sākumskolas skolotāja

Gita Kļaviņa  - sākumskolas skolotāja

Asja Kuike - sākumskolas skolotāja, logopēde

Anda Lāce - sociālais pedagogs

Kornēlija Leimane  - krievu valodas skolotāja

Aija Mārtinsone  - sākumskolas skolotāja

Ilze Osipova - latviešu valodas skolotāja

Agnese Ozola - sākumskolas skolotāja

Elīna Petroženko - sākumskolas skolotāja

Ināra Pirvica - ansambļa  skolotāja

Antra Puriņa - latviešu valodas, literatūras skolotāja

Saiva Rodiņa - sporta, ārstnieciskā vingrošanas skolotāja

Rosicka Irina - psiholoģe

Inga Rusecka - angļu valodas skolotāja

Ieva Sebre - informātikas skolotāja

Ieva Smildzēja - informātikas skolotāja

Ilze Šmite - sākumskolas skolotāja, logopēde

Ināra Štoka - sākumskolas skolotāja

Dace Tindenovska - matemātikas, vizuālās mākslas skolotāja

Jolanta Vronovska - sākumskolas, angļu valodas skolotāja

Singurs Zariņš - sporta skolotājs

Malda Zīlniece - mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Ilona Zitmane - sākumskolas skolotāja

Sandra Zvirgzdiņa - sporta skolotāja