2019

MĀCĪBU OLIMPIĀDES KLAŠU GRUPA  SKOLĒNS  IEGŪTĀ VIETA  SKOLOTĀJA 
Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadu matemātikas olimpiāde 5. klase Ernests Veļiks  2.vieta Raimonda Belicka 
Dundagas, Mērsraga, Rojas un Talsu novadu matemātikas olimpiāde 6. klase  Rūta Strazdiņa  3. vieta Dace Tindenovska
Dalība A. Liepas neklātienes matemātikas skolas olimpiādē "Tik vai cik" 4. klases      Dace Tindenovska
Dalība starptautiskā matemātikas olimpiādē "Ķengurs" 1.-6. klases 60 dalībnieki     
Dalība starptautiskā matemātikas un dabaszinātņu tendenču pētījumā TIMSS@PIRLS 4. klases  4. ab klases     
Talsu, Rojas, Dundagas un Mērsraga vizuālās mākslas olimpiāde 1.-6. klases

Simona Gerķe 1.b
Justīne Tabūne 5.a

Karīna Ozola 6.b

Atzinība

 

Marts Emīls Bērzkalns  2.b
Emīlija Cēbere 4.a
Ramona Gerķe 4.b
Ieva Rēzija Šidlovska 6.c

Diploms