"Latvju bērni danci veda"

24. martā satraukumu un atbildības pilna diena Talsu sākumskolas dejotājiem. Viņiem savs darbs jāatrāda žūrijai un jāiegūst gada vērtējums savam darbam.  Starpnovadu skolēnu deju kolektīvu skates notiek Pastendes kultūras namā, kurā piedalījās 1.-2., 3.-4. un 5.-6. klašu "Sprīdīšu" dejotāju grupas.

        Pierādījums, ka visa gada garumā esam cītīgi strādājuši,  ir saņemtais vērtējums - AUGSTĀKĀS PAKĀPES diplomi.

        Tāpēc šobrīd ar gandarījuma sajūtu sirdī visas trīs deju grupas var sagaidīt pavasari...