Koru skates

      Šonedēļ, 27.02., ar labiem panākumie Talsu sākumskolas 2.-4.klašu ansaamblis piedalījās vokālajā mūzikas konkursā "Balsis 2017", iegūstot I pakāpes diplomu ar tiesībām piedaīties reģionālajā skatē Saldū.

      Skatē piedalījās - Ernests Solovjovs, Miķelis Tomašūns, Kristers Puķāns,  Elizabete Ziemele, Valters Ernstsons, Marta Tigule, Elza Dzelzkalēja, Karīna Ozola, Emīlija Cēbere, Santa Lubgane, Patrīcija Pjatakova.