Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Ievas Sm. karjeras projekts.jpgNo 2016. gada 1. janvāra – 2020. gada 31. decembrim skolā norisinās karjeras projekts, kura mērķis ir nodrošināt atbalstu karjeras jautājumos. Mācību gada ietvaros katrai klasei paredzēts viens maksas karjeras pasākumus papildus citiem skolas un klašu audzinātāju piedāvātajām iespējām.

Kas ir karjera?

Tā ir sekmīga, parasti apzināta izvirzīšanās darbā vai citā darbības jomā, arī popularitātes, slavas sasniegšana. Tas ir tas, ko katrs mērķtiecīgi dara ar savām prasmēm, dotībām, zināšanām (kā izmanto un pilnveido savu cilvēkkapitālu). Līdzeklis savu dzīves mērķu sasniegšanai.

Kas skolā ir pedagogs karjeras konsultants?

Sk. Ieva Smildzēja

Betolli nodarbība 

Tehnisko profesiju diena

Manas prasmes - mani talanti 

Ēnu diena - 2019