"Ko stāsta nauda?"

24.05.2019.

4.kl. apmeklēja nodarbību “ Ko stāsta nauda?” Talsu novada muzejā. Nodarbības laikā vispirms noklausījās interesantus faktus par naudas rašanās vēsturi, ar kuru mūs iepazīstināja muzeja darbiniece, bet pēc iegūtāam zināšanām, jau domājot ekonomiski, veidojām paši savas firmas.
Katrai firmai tika iecelts direktors, kurš organizēja ražošanas procesu, sākot ar naudas aiņemšanos bankā. Firmas uzdevums bija - nopelnīt pēc iespējas vairāk naudas, lai pēc kredīta atdošanas tai kontā būtu peļņa. Firmai bija jāsaplāno izdevumi, darba gaita, jādomā ekonomiski, jāizmanto apgūtās zināšanas un prasmes matemātikā. Skolēni atzina, ka šādas nodarbības varētu būt biežāk.