Mācību gada noslēguma koncerts "Vasaru gaidot"

24.05.2019.

Jau atkal ir pienācis pavasaris......... un straujiem soļiem tuvojas vasara

Vai es priecājos?!....... Es gavilēju aiz laimes! Un, ja mani ik rītu aiz loga sveicina gaišs saules stariņš,  cīruļu un strazdu līksmās dziesmas, tad prieks kļūst vēl lielāks.

Jā, jau atkal ir pienācis pavasaris. Un  Talsu sākumskolas saime vēlas teikt paldies visiem, kuri bija kopā ar mums šajā 2018./2019. mācību gadā – skolotājiem, skolēniem un vecākiem.

Paldies visiem  par atbalstu, ieinteresētību un sadarbību.

Priecīgu un saulainu vasaru!

Uz tikšanos septembrī......