Latviešu tautas mīklas un rotaļas muzejā

16.05.2019.

Nodarbība muzejā.

Projekta "Skolas soma" ietvaros 1.a klases skolēni apmeklēja nodarbību muzejā "Latviešu tautas mīklas un rotaļas". Nodarbības vadītāja Ieva ieveda mūs zālē, kur atradās dažādi seni sadzīves priekšmeti un darbarīki. Katram skolēnam bija iespēja atminēt mīklu un mīklas atminējumu atrast starp senajiem priekšmetiem. Kā atzina skolēni, mīklas minēt bija ļoti interesanti, jo varēja arī uzzināt jaunu informāciju par atsevišķiem priekšmetiem.

Kad mīklas bija atminētas, mēs dziedājām un gājām rotaļās. Tad bija smiekli un prieks, izdoma un aizrautība. Pēc nodarbības kāda meitene atzina, ka muzejā ir arī jautri.

Klases audzinātāja Dina Alkšbirze