Izglītības programmas

11011111 - Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) programma

11013111 - Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena

                programma

21015611 - Speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem

21015811 - Speciālā izglītības programma izglītojamiem ar  garīgās attīstības traucējumiem