11011111 - Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase)                      programma

 

11013111 - Pamatizglītības pirmā posma (1.-6.klase)                      matemātikas, dabaszinību un tehnikas
                virziena 
programma

 

11015611 - Speciālā pamatizglītības pirmā posma                         (1.-6.kl.) programma izglītojamiem ar
                 mācīšanās traucējumiem

 

11015811 - Speciālā pamatizglītības pirmā posma                         (1.-6.kl.) programma izglītojamiem ar
                 garīgās attīstības t
raucējumiem

 

11015911  - Speciālās pamatizglītības  pirmā posma                      (1.-6.kl.) programma izgītojamiem ar
                 garīgās attīstības traucējumiem vai                             vairākiem smagiem atīstības     
                 traucējumiem