PULCIŅŠ

KLAŠU GRUPA

PEDAGOGS

NODARBĪBAS LAIKS

ANSAMBLIS    3.-4. klase Ināra Pirvica 

pirmd. - 0.st. (7:50/aktu zāle)

piektd. - 0.st. (7:50/aktu zāle)

2.-3. klase

Zane Apsīte

piektd. - 1. st. (8:30/aktu zāle)
            - 5.st. (12:10/aktu zāle)

  Koris

1. klase

pirmd. - 6.st. (13:00/aktu zāle)

Jaunie satiksmes dalībnieki 4.- 5. klases Sandra Zvirgzdiņa piektd. - 6.,7.st. (13:00/307.kab.)

Mākslas nodarbība    

2. - 6. klases  Ilona Zitmane  pirm. - 7.st. (13:45/308.kab.)

Tautiskās dejas ,,Sprīdīši''

1.- 2.klases

Iveta Kālberga

 

 

pianiste

Iveta Krišmane

otrd., ceturtd. - 6.st. (13:00/aktu zāle)

3. - 4. klases

otrd., ceturtd. - 7.st. (13:45/aktu zāle)

5. - 6. klases

otrd., ceturtd. - 8.st. (14:30/aktu zāle)

Šahs

1. - 2. klase Maija Aveniņa   pirmd. - 9.st. (15:30/ 312.kab.)
3. - 6. klase  pirm. - 8. st.(14:50/312.kab.)
 Teātris 

1.- 2. klases

Antra Puriņa 

trešd. - 7.st. (13:45/001.kab.)

Robotikas pulciņš

1. klase (1)

Elīna Petroženko

Gints Dreifogels

 pirmd. - 6. st. (13:00/309.kab.)
1. klase (2)  piekt. - 6.st. (12:50/309.kab.)
2. klase (1) pirmd. - 7.,8.st. (13:45/309.kab.) 
2. klase (2) otrd. - 7. st. (13:45/309.kab.)

3. klase 

Jana Damberga ceturtd. - 6.st. (13:00/214.kab.)

4. klases

ceturtd. - 7. st. (14:30/214.kab.)

Velo drošība 

4.a kase

Sandra Zvirgzdiņa

ceturtd. - 7.st. (13:00/308.kab.)
4.b klase 

piektd. - 5.st. (12:10/308.kab)