Interešu izglītība

       PULCIŅŠ

KLAŠU GRUPA

PEDAGOGS

NODARBĪBAS LAIKS

    Vokālā grupa

5.- 6.klases

Sandra Lielanse

 

    Koris

1.- 4. klases

Ināra Pirvica

pirmd. - 7.st.(13.45)

piektd. - 6.st.(13.00)

Ansamblis

1. - 4. klases

Ināra Pirvica

pirmd. - 6.st. (13.00)

piektd. - 7.st. (13.45)

   Jaunie satiksmes dalībnieki

4.- 5. klases

Sandra Zvirgzdiņa

otrd. - 7.,8.st. (13.45)

piektd. - 7.,8.st.(13.45)

Tautiskās dejas

,,Sprīdīši''

1.- 2.klases

Iveta Kālberga

pianiste

Iveta Krišmane

otrd., ceturtd. - 6.st. (13.00)

3. - 4. klases

otrd., ceturtd. - 7.st. (13.45)

5. - 6. klases

otrd., ceturtd. - 8.st. (14.30)

    Teātra improvizācija

1.- 2. klases

Inga Kazaka

ceturtd. - 6.st. (13.00)

     Robotikas pulciņš

1.- 2. klases

Elīna Petroženko

 

Jana Damberga

 

3. - 4. klases

Elīna Petroženko  

Jana Damberga

 

 Atsevišķu interešu izglītības pulciņu laiki vēl tiks precizēti.