Iniciatīva "Latvijas skolas soma"

Piedaloties Liepājas muzeja piedāvātajā izglītojošajā programmā “Dienvidkurzemes sēta”, 4. klašu skolēni iepazinās ar Dienvidkurzemes sētu, tajā piederīgām ēkām un  to funkcijām. Iegūtās zināšanas tika  nostiprinātas grupu darbā ekspozīcijā “Dienvidkurzemes ļaudis, dzīve un darbs”, kas noslēdzās ar apgūtā  prezentēšanu. Lai visu redzēto un apgūto būtu iespējams salīdzināt ar pārējo novadu ēkām, zināšanu papildināšanai skolēni dosies uz Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju.

Savukārt, noskatoties Liepājas teātra izrādi “Polianna”, skolēni redzēto pārrunājot gan klases, gan sociālo zinību stundās, viennozīmīgi atzina, ka mūsdienu sabiedrībā ļoti svarīgas ir cilvēku savstarpējās attiecības, sapratne, uzdrošināšanās, jo daudz patīkamāk taču ir radīt otram prieku.

Klasē izvērsās diskusija, kā tas labāk panākams ikdienas steigā?

Ko skolēni saka par šo braucienu?

 • muzejā man ļoti patika pildīt dažādus uzdevumus un pēc tam prezentēt tos;
 • mani iespaidoja, ka vienā mazā istabiņā var ieiet 20 cilvēki;
 • man vislabāk muzejā patika uzdevumi un senie priekšmeti, bet es ieraudzīju zobenu kas bija no 10.gadsimta;
 • man ļoti muzejā patika tas, ka varējām darboties pa komandām un arī patika telpas;
 • man muzejā ļoti patika, jo tur varēja apskatīt ļoti senas lietas, piemēram, tur bija senas monētas, ieroči, slavenu cilvēka portreti;
 • man arī patika pagrabā, jo tur varēja uzzināt daudz ko jaunu;
 • es uzzināju kā var nokrāsot dziju, es redzēju ,ka dziju varēja nokrāsot arī ar sīpolu mizām;
 • man patika skatīties kā citi prezentē un pastāsta par to, ko viņi ir uzzinājuši;
 • man ļoti patika istaba ar koka skulptūrām;
 • muzejā man patika tas, ka tur bija seni ieroči;

Savukārt izrādē

 • man patika, ka Polianna satika dažādus interesantus cilvēkus;
 • no sākuma cilvēkiem Polianna nepatika, jo likās, kas tā par meiteni, kura visu laiku ir priecīga. Tad Polianna iemācīja cilvēkiem prieka spēli, un kad Polianna iemācīja prieka spēli, cilvēki kļuva laimīgi;
 • es iemācījos, ka katrā dzīves situācijā jāmēģina saskatīt ko labu;
 • mani visspilgtākie notikumi izrādē, kad mušas bija ielidojušas mājā un sāka dejot;
 • man patika ka Polianna iemācīja visiem cilvēkiem  prieka spēli;
 • izrādē man patika, ka galvenā varone Polianna visiem iemācīja prieka spēli;
 • mani iespaidoja, ka teātris var būt tik liels.

LOGO.jpg

Piedaloties Talsu novada muzeja piedāvātajā izglītojošajā programmā “Vēstījums par barikāžu laiku”, 15. un 23. janvārī 6. klašu skolēni tika iepazīstināti ar muzeja fondos pieejamajiem ierakstiem no Latvijas Radio arhīva, barikāžu laika dalībnieku atmiņām, kā arī muzeja izveidoto foto slaidrādi. Nodarbības laikā jaunieši iejutās barikāžu dalībnieku lomās, izspēlējot lomu spēles.

Kā atzina paši jaunieši, jauniegūtās zināšanas lieti noderēs, lai izprastu 1991. gada notikumu cēloņus un sekas. Pēc nodarbības skolēni visu saturu vēlreiz pārrunāja klases stundā un būs zinoši Latvijas vēstures stundā, kad būs šī tēma.

LOGO.jpg

vīru kopa "Vilki"

29.11. visai kuplajai skolas saimei pulcējoties aktu zālē bija iespēja redzēt un dzirdēt vīru kopas "Vilki" piedāvāto koncertlekciju.  Piedāvātās programmas pamatmērķis ir veicināt patriotisma un nacionālās identitātes sajūtu. Koncertlekcijas laikā varēja klausīties ne tikai vīru spēcīgo balsu skaņās, bet arī caur stāsījumu, iepazīt latviešu karavīra ikdienu gadsimtu griežos. Prieknesumu krāšņāku padarīja ne tikai vīru arheoloģiskie tērpi un rotas, bet arī dažādu mūzikas instrumentu izmantošana (kokles, ģīgas, dūdas, bungas, stabules, cītara un akardeons). 

Pēc koncerta skolēni atzina, ka koncerts bijis interesants un netradicionāls - gan dziesmas, gan vizuālais izpildījums. Savukārt, "vilki" priecājās, ka daži pirmajās rindās sēdošie mazākie klausītāji dziedājuši līdzi, jo zinājuši dziesmu vārdus. 

Skaists, iespaidiem bagāts patriotiskā mēneša noslēgums.

LOGO.jpg

Gleznošana tredicionāli un netradicionāli

25.11. projekta "Latvijas skolas soma" 1.klašu skolēniem bija iespēja vizuālās mākslas stundā darboties nedaudz savādāk - nodarbību veidoja un vadīja mākslinieču Aijas Princes un Daigas Krūmiņas Mākslas studija.

Piedāvātajā programā skolēni iepazinās ar tradicionālās un netradicionālās glezniecības tehniku, kā arī aktīvi līdzdarbojās paši,  eksperimentēt un tādējādi gūt iemaņas un vērot atšķirības strādājot ar krāsām, smiltīm un citiem dabas materiāliem.

Nodarbības laikā skolēni uzzināja no kā sastāv smiltis un kā gatavo krāsainās smiltis, vienlaikus skolēni iepazina Latvijas mākslinieku pielietotās dažādas glezniecības tehnikas, t.sk., A. Baušķenieka, M. Rotko, V. Purvīša, J. Rozentāla u.c. darbos.

Liels prieks bija visiem, kad varēja uz lapas zīmēt ar pirkstu smiltīs, kurās bijas jāsaskata dažādi tēli vai formas. Skolēni veidoja krāsu pārejas

no krāsainajām smiltīm, kuras sabēra mēģenēs. Līdzi kā dāvaniņu katrs sev pagatavoja glezniņu, kuru rotāja ar krāsainajām smiltīm. 

Šī nodarbība mums ļoti patika, jo tā bija neparasta un interesanta.

17. aprīļa rītā 4. klašu skolēni devās kopīgā ekskursijā, lai projektu "Atbalsts izglītojamo individuālo kompitenču attīstībai" un iniciatīvas "Latvijas skolas soma.lv"  ietvaros skolēni apmeklētu Latvijas Dabas muzeju, kurā iepazinās ne tikai ar patstāvīgajām kolekcijām, bet arī piedalījās nodarbībā: "Zemes 4,5 miljardus gadu ilgā vēsture 45 minūtēs – paleontoloģija ikvienam”. Šajā nodarbībā skolēni uzzināja daudz jauna - Latvija agrāk ir atradusies zem ūdens. Pirms Zemē ietriecās asteroīds, Latvija atradusies tur, kur tagad ir Argentīna. Tika apskatītas dažādas dzīvnieku fosilijas; pat tādas, kuru mūsdienās vairs nav, bet kurus var uzskatīt par mūsdienu dzīvnieku priekštečiem.

"Vai Tu zini, cik mamutam ir zobu?" -  "Tikai četri!".

Atbildot pareizi uz 7 jautājumiem varējām piedzīvot zemestrīci. Sajūsmināja arī plašā taureņu kolekcija.

Savukārt, iniciatīvas "Latvijas skolas soma” ietvaros noskatījāmies superinteresantu latviešu filmu "Vecā dārza noslēpums".

4.a klases skolēnu domas apkopoja sk. Dace

Skolas soma.lv.jpg

26.03. Talsu sākumskolā viesojās leļļu teātris ar izrādi "PASAKA - ASAKA". 
Cik asa, skrāpējoša vai kodīga tā bija - varēja skatīties un vērtēt 1.-3. un 4.-6. klašu skolēni.
Izrādes autori aktieri Laila un Jānis Kirmuškas izrādē aicināja uz tikšanos un kopā būšanu ar zināmiem un nezināmiem pasaku varoņiem, un doevās raibi raibos piedzīvojumos pasaku zemē.
Skolēnu uzdevums bija atpazīst jau zināmus, iemīļotus tēlus un varoņus, tikai nedaudz savādākus, kā arī ceļojuma laikā, kurā tika satikti jauni. Tie visi kopā veidoja vienu kārtīgu pasaku kā asaku vai asaku kā pasaku. Kas no tā sanāca, vērtēt varēs visi mazie un lielie skatītāji!

Skolas soma.lv.jpg

Apmeklējot kinoseansu kinoteātrī “Auseklis” un noskatoties izvēlēto filmu atbilstoši vecumposmam un mācību priekšmetu (literatūra, dabaszinības, sociālās zinības) programmām, gūt priekšstatu par jaunāko piedāvājumu Latvijas kino.

Skolas soma.lv.jpg

Iepazīstam dabas daudzveidību Talsu novada muzejā

8.martā ar iniciatīvas "Skolas soma" atbalstu 1.b klases skolēni apmeklēja Talsu novada muzeju. Izglītības programma "Dzīvība kokā" atklāja, ka daba ir ļoti daudzveidīga. Vienu koku var apdzīvot līdz pat 500 dažādu sugu. Iepazinām putnus, dzīvniekus un augus dzīvojošus kokā. Apzinājām Talsu novada dižkokus. Interaktīvā un ļoti interesantā veidā skolēni guva jaunas zināšanas.

Skolas soma.lv.jpg

"Kas par traku, tas par traku"

Skolēniem tiek dota iespēja latviešu izcilā dzejnieka Ojāra Vācieša fantāzijas, viņa radīto dzejas tēlu pasaulē, kas skatītāju priekšā atdzīvojas – dzied, dejo, spēlējas, iesaistot arī skatītājus.

Izrādes literārais pamats ir Ojāra Vācieša bērnu dzeja, muzikālo ietērpu veido Elizabetes Balčus oriģinālmūzika, vizuālo – Ingrīdas Zāberes /zīmols RECYCLED/ neparastie tērpi. Izrādes īpašo gaisotni rada dzejas un mūzikas tēlu apvienojums, ko rotaļīgā vieglumā izspēlē aktieri un mūziķi. Arī skatītāji tiek aicināti līdzdarboties, piemēram, dejojot krakovjaku.

Izrāde nostiprina un padziļina skolēnu zināšanas literatūras, latviešu valodas un mūzikas stundās, gan saklausot Ojāra Vācieša dzejas rindas, gan atpazīstot dažādos mūzikas instrumentus, kas tiek imantoti izrādē.

 

Izrāde nominēta Latvijas teātru gada balvai  „Spēlmaņu nakts 2013/2014” kategorijā - labākā izrāde bērniem.

Skolas soma.lv.jpg

Muzeja nodarbība "No tumsas līdz gaismai" skolēni iepazina seno latviešu gaismas avotus gada tumšākajās dienās. Uzzinājām par sveču dienu tradīcijām. Gājām rotaļās, kā senie latvieši un lējām vaska sveces, ko katrs skolēns aiznesa sev līdz.

 Iepazinām, cik vērtīgs materiāls ir vasks un kā tas rodas.

Skolēni iegūtās zināšanas nostiprinās audzināšanas stundās – veidojot savu sveču izstādi, latviešu valodas un literatūras stundās, runājot par latviešu gadskārtu svētkiem un ieražām.

Skolas soma.lv.jpg

"Latvian Voices" dzied arī Talsu sākumskolā.

Sagaidot valsts simtgadi, 15. novembrī skolā viesojās vokālā grupa Latvian Voices, Latvijas simtgades programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros vokālā grupa sniedza muzikālu koncertlekciju Talsu sākumskolas dziedošajiem un muzicējošajiem jauniešiem, kas ļāva skolēniem tuvāk iepazīt tādu mūzikas žanru kā acapella dziedāšanu, kā arī saprast, ka jebkurš var sevi izpaust mūzikā – tikai ir jāgrib, un mērķtiecīgi uz to ir jāvirzās.

Pēc nodarbības skolēni atzina, ka mūzika kā mācību priekšmets ir līdzvērtīgs citiem. 

Skolas soma.lv.jpg

Dodamies uz kinoteātri "Auseklis" skatīties Latvijas simtgadei veltītu latviešu filmu ciklu.

Talsu sākumskolas 5. klases  2018. gada 13. novembrī iniciatīvas projekta Latvijas skolas soma  noskatījās filmu “Bille”. Tās laikā guva priekšstatu par Latvijas sadzīvi senākos laikos.

Skolēni  filmā saskatīja kopīgo un atšķirīgo starp savu un Billes bērnību.

 Viņi stāsta, ka kopīgs ir tas, ka lasa grāmatas gan Bille, gan mūsdienu skolēni. Abi dzīvo Latvijā, abiem gribas piedzīvojumus, būt kopā ar draugiem, iet ārā.  Abi ir bijuši neuzmanīgi, pieļauj dažādas kļūdas. Visi vienmēr grib, lai viss notiek kā pats ir iedomājies. Kāds saskatīja, ka līdzīgs ir tas, ka abi spēlē klavieres. Kopīgs vēl tas, ka ģimenes brauc pie radiem ciemos.

Atšķirības -  ka filmā ir lati, mūsdienās – eiro. Mūsdienu bērni stāsta, ka viņu vecāki nav tik stingri, mamma nebļauj tik ļoti, neatraida bērnus. Tētis nav dzērājs. Vecākiem nav parādu. Tagad naudu varot pelnīt vairāk. Tagad vairāk pārvietojas ar mašīnu nekā ar zirgu. Šodien ir savādākas skolas formas un drēbes pērk veikalā nevis šuj.(Tā raksta 5. a klases skolēni.) Dzīves apstākļi tagad ir vieglāki. Billei 2 lati bija ļoti liela nauda, mūsdienās tā nav.

Skolēni dalās savās sajūtās un novērtē to, ka viņiem ir laba ģimene, ka viņi netiek atgrūsti, ja ir grūti vai vienkārši gribas samīļoties ar vecākiem.  Viņi vēlētos pateikt, lai Billes mamma pret meiteni izturas labāk, jo viņa jau neko sliktu nav izdarījusi. Kāda meitene raksta savās pārdomās, ka ir sapratusi, ka citas ģimenes ir nabadzīgas un viņa centīsies nepirkt nevajadzīgas lietas. Kādā darbā lasu, ka Bille ir interesanta, ka viņa ir parādījusi, ka nav jābūt bagātam, lai kaut kur dzīvē tiktu. Vēl kāds raksta, ka filma likusi aizdomāties kā bijis senāk un cik daudz mums šodien ir dots.

Filma ir bijusi interesanta, bet skumja. Jauniešiem Billes ir žēl. Ja varētu, viņi labprāt dalītos un palīdzētu. Kāds ir saredzējis   dziļu domu, kuru vajadzējis visā filmas garumā saprast. Skolēni saskatījuši reālus, patiesus notikumus.

 A. Kuike – 5. a klases audzinātāja

 

Projekta otrajā daļā mēs apmeklējām kinofilmu „Bille”, kuras laikā mums tika dota iespēja ielūkoties Latvijas vēstures 19.gadsimta trīsdesmitajos gados un uzzināt, kā tolaik dzīvoja bērni un kādas bija viņu mācību un izklaides iespējas salīdzinājumā ar mūsdienām. Filmas skatīšanās ir lielisks papildinājums tēmām, par kurām runājam gan Latvijas vēstures, gan literatūras stundās.

6.a klases audzinātāja Inga Rusecka

 

 

 

 

Skolas soma.lv.jpg

6.ab klases izzinošais brauciens uz Rīgu.

1.novembrī Talsu sākumskolas 6.ab klases devās Latvijas simtgades projekta „Skolas soma” braucienā uz Rīgu. Brauciena mērķis bija gan izglītoties, gan interesanti pavadīt laiku ārpus skolas. Apmeklējām Latvijas Medicīnas muzeju, kur klausījāmies lekciju par smēķēšanas kaitīgo ietekmi un apskatījām ar tēmu saistītus eksponātus. Viesojāmies visos četros muzeja stāvos, kur gida pavadībā izzinājām pasaules un Latvijas medicīnas vēsturi no pirmsākumiem līdz pat mūsdienām.

6.a klases audzinātāja Inga Rusecka

Skolas soma.lv.jpg

6.c klase ir pirmie, kuri izmanto piedāvātās iespējas iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros.

 Sākoties jaunajam mācību gadam radās iespēja iniciatīvas "Latvijas skolas somas" ietvaros kopā ar 6.c klases skolēniem doties iepazīt un izzināt zinātnes un inovāciju attīstību Latvijā. 

Aprunājoties ar jauniešiem, bērni paši izvēlējās apmeklēt Medicīnas muzeju. Kā jau katru reizi, arī šī neizpalīka bez atgriezeniskās saites vērtējām katra objekta apmeklējumu 10 ballu skalā. Medicīnas muzeja apmeklējums vidēji tika novērtēts ar 8 ballēm. Iespejams, ka rezultāts būtu augstāks, ja ne vienai grupai nebūtu trāpījusies diezgan šerpa un nelaipna gide.

Skolēnus interesēja viduslaiku medicīnas ārstēšanas metodes, pirmās veiktās operācijas bez narkozes. Emocionāls bija stāstījums par mēra piemeklēto pilsētu un tās iedzīvotāju traģiskajiem likteņiem. Jaunieši ar sajūsmu klausījās par kosmonautikas sasniegumu pirmsākumiem, par eksperimentiem ar dzīvniekiem kosmosa izzināšanā.

Skolēniem patika darboties interaktīvo eksponātu istabā. Skolēni pat izteica nožēlu, ka viņiem nepastāstīja vēl par pārējiem muzejā redzamajiem eksponātiem.

6.c klases audzinātāja Inese