Ekoskola

Ūdens diena

13.03.2020.

martā ir pasaules Ūdens diena. Talsu sākumskola Ūdens tēmu aktualizēja 2 dienas. Pirms tam jau katram bija jāsagatavo mājas darbs. Pie klašu durvīm tika izlikti plakāti par ūdens vērtību, ūdens lietderīgu izmantošanu. martā aktivitātēs ar ūdeni darbojās 1.-3. klašu skolēni, 12. martā – 4.-6. klašu skolēni ceļoja pa dažādām ūdens stacijām. Šī diena pagāja spraigi un dažādi, jo katrā stacijā skolas skolotāji bija aktivitātes veidojušas ļoti radoši, interesanti. Skolēni sadarbojās, str ...

Ekoskola

19.02.2020.

Šajā mācību gadā uzsākam darbību Ekoskolā.