Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai 8.3.2.2./16/I/001

Talsu sākumskola 2017./2019.

AIIK.png

Veicinām domāšanas un vērtēšanas iemaņu attīstību skolēnos, Pilnveidojam prasmi loģiski sakārtot savas domas, tās formulēt un argumentēt, Veicinām produktīvas sadarbības iemaņu attīstību, kas ietver: spēju uzklausīt un saprast citu cilvēku viedokļus, attīstīt prasmi pašizglītoties, izkopt toleranci.